ikonka

Konkurs! Do wygrania 4 zegarki z nowej kolekcji!

17 stycznia 2018

REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa konkursu: „Podziel się fotą – wygraj zegarek Lorus!”
2. Organizatorem konkursu pod nazwą „Podziel się fotą – wygraj zegarek Lorus” jest Firma Zibi SA z siedzibą w Warszawie, ul.Wirażowa 119, 02-145 Warszawa, NIP 522 28 63 721, Regon 141113976.
3. Fundatorem nagród jest Organizator konkursu.
4. Media społecznościowe Facebook i Instagram nie są organizatorem konkursu oraz nie są sponsorami nagród.
5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

II. NAGRODY
Nagrodami w konkursie są 4 zegarki Lorus: 2 x RM338EX9 w cenie 459zł/sztuka oraz 2 x RP603DX9 w cenie 399zł/sztuka.
Nie ma możliwości zamiany nagrody na równowartość pieniężną ani na inny model o podobnej wartości.

III. PRZEBIEG, WARUNKI UDZIAŁU I WYŁANIANIE LAUREATÓW KONKURSU
1. Konkurs trwa od godziny 20:00 dnia 17.01.2018 do godz. 22:00 dnia 23.01.2018 równolegle na profilach mediów społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/LorusWatches/ oraz Instagram https://www.instagram.com/loruswatchespolska/
2. Warunkiem udziału w konkursie na Facebooku jest zamieszczenie w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcia swojego zegarka Lorus koniecznie na nadgarstku.

3. Warunkiem udziału w konkursie na Instagramie jest zamieszczenia na swoim profilu na Instagramie zdjęcia zegarka Lorus na nadgarstku wraz z oznaczeniami: #konkurslorus oraz @loruswatchespolska
4. Zamieszczenie zgłoszenia na zasadach opisanych w regulaminie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika konkursu na używanie przesłanych zgłoszeń przez firmę ZIBI SA na portalach społecznościowych Facebook i Instagram na profilu marki Lorus (https://www.facebook.com/LorusWatches/ i https://www.instagram.com/loruswatchespolska/) z oznaczeniem autora zgłoszenia.
5. Jeden uczestnik konkursu na Facebooku może zamieścić maksymalnie dwa zdjęcia konkursowe.
6. Jeden uczestnik konkursu na Instagramie może zamieścić maksymalnie 2 zdjęcia konkursowe.
7. Uczestnik biorący udział w konkursie poświadcza, że jest autorem zdjęć i ma do nich pełne prawa.
8. Nagrody zdobędzie dwóch Uczestników na Facebooku oraz dwóch uczestników na Instagramie – zegarki damskie kobiety, męskie mężczyźni, którzy zamieścili zgłoszenie zgodnie z Regulaminem i ich zdjęcia zostały ocenione jako najciekawsze.
9. Dział Marketingu firmy ZIBI dokona oceny przesłanych zgłoszeń i wybierze najciekawsze według przyjętych przez siebie kryteriów.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).
2. Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia konkursu zgodnie z zasadami Regulaminu. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych. Podanie przez Uczestnika konkursu danych osobowych jest dobrowolne.
3. Nagrody do Uczestników konkursu zostaną wysłane na koszt Organizatora do dnia. 29.01.2018r.
4. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w regulaminie w każdym czasie.
6. Regulamin wchodzi w życie po opublikowaniu konkursu w mediach społecznościowych (Facebook i Instagram).

Udostępnij: