ikonka

Konkurs zegarki Lorus! Do wygrania 4 zegarki z nowej kolekcji!

17 stycznia 2018

REGULAMIN – KONKURS ZEGARKI LORUS

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE – KONKURS ZEGARKI LORUS

1. Nazwa konkursu: „Podziel się fotą – wygraj zegarek Lorus!”
2. Organizatorem konkursu pod nazwą „Podziel się fotą – wygraj zegarek Lorus” jest Firma Zibi SA z siedzibą w Warszawie, ul.Wirażowa 119, 02-145 Warszawa, NIP 522 28 63 721, Regon 141113976.
3. Fundatorem nagród jest Organizator konkursu.
4. Media społecznościowe Facebook i Instagram nie są organizatorem konkursu oraz nie są sponsorami nagród.
5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

II. NAGRODY – KONKURS ZEGARKI LORUS

Nagrodami w konkursie są 4 zegarki Lorus: 2 x RM338EX9 w cenie 459zł/sztuka oraz 2 x RP603DX9 w cenie 399zł/sztuka.
Nie ma możliwości zamiany nagrody na równowartość pieniężną ani na inny model o podobnej wartości.

III. PRZEBIEG, WARUNKI UDZIAŁU I WYŁANIANIE LAUREATÓW KONKURSU ZEGARKÓW LORUS

1. Konkurs trwa od godziny 20:00 dnia 17.01.2018 do godz. 22:00 dnia 23.01.2018 równolegle na profilach mediów społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/LorusWatches/ oraz Instagram https://www.instagram.com/loruswatchespolska/
2. Warunkiem udziału w konkursie na Facebooku jest zamieszczenie w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcia swojego zegarka Lorus koniecznie na nadgarstku.

3. Warunkiem udziału w konkursie na Instagramie jest zamieszczenia na swoim profilu na Instagramie zdjęcia zegarka Lorus na nadgarstku wraz z oznaczeniami: #konkurslorus oraz @loruswatchespolska
4. Zamieszczenie zgłoszenia na zasadach opisanych w regulaminie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika konkursu na używanie przesłanych zgłoszeń przez firmę ZIBI SA na portalach społecznościowych Facebook i Instagram na profilu marki Lorus (https://www.facebook.com/LorusWatches/ i https://www.instagram.com/loruswatchespolska/) z oznaczeniem autora zgłoszenia.
5. Jeden uczestnik konkursu na Facebooku może zamieścić maksymalnie dwa zdjęcia konkursowe.
6. Jeden uczestnik konkursu na Instagramie może zamieścić maksymalnie 2 zdjęcia konkursowe.
7. Uczestnik biorący udział w konkursie poświadcza, że jest autorem zdjęć i ma do nich pełne prawa.
8. Nagrody zdobędzie dwóch Uczestników na Facebooku oraz dwóch uczestników na Instagramie – zegarki damskie kobiety, męskie mężczyźni, którzy zamieścili zgłoszenie zgodnie z Regulaminem i ich zdjęcia zostały ocenione jako najciekawsze.
9. Dział Marketingu firmy ZIBI dokona oceny przesłanych zgłoszeń i wybierze najciekawsze według przyjętych przez siebie kryteriów.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE -KONKURS ZEGARKI LORUS

1. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).
2. Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia konkursu zgodnie z zasadami Regulaminu. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych. Podanie przez Uczestnika konkursu danych osobowych jest dobrowolne.
3. Nagrody do Uczestników konkursu zostaną wysłane na koszt Organizatora do dnia. 29.01.2018r.
4. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w regulaminie w każdym czasie.
6. Regulamin wchodzi w życie po opublikowaniu konkursu w mediach społecznościowych (Facebook i Instagram).

Udostępnij: